Logo Stowarzyszenia LGD Doliny Samy

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

W związku z przeprowadzonymi m.in. konsultacjami społecznymi, ankietami, diagnozą naszego obszaru - serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców działających w obszarze usług, w tym usług turystycznych, rekreacyjnych, rzemiosła na spotkanie warsztatowe, które przeprowadzone zostanie metodą world cafe, co oznacza, że w przyjaznej i kawiarnianej atmosferze porozmawiamy o wizji przedsiębiorczości w naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
data: 28.03.2023r.
godz: 17:00
miejsce: ul. Poznańska 74, 62-080 Tarnowo Podgórne (budynek Santander Bank Polska SA, wejście od strony parkingu)
Prosimy o wcześniejsze zapisy!
adres mailowy do przesyłania zgłoszeń: biuro@dolinasamy.pl lub telefonicznie: 783-675-123
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument strategiczny o charakterze rozwojowym obszaru LGD. W tym przypadku obszarem LGD Dolina Samy w skład, której wchodzi gmina Kaźmierz, Rokietnica, Szamotuły i Tarnowo Podgórne.

konsultacje_przeds