Logo Stowarzyszenia LGD Doliny Samy
Powróć do: strona główna

Wsparcie przygotowawcze 2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pod nazwą Wsparcie Przygotowawcze współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie Wsparcie Przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Operacja ma na celu Realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.
Wynikiem operacji będzie podniesienie kompetencji podmiotów zaangażowanych w tworzenie LSR i społeczności lokalnych, oraz wypracowanie mechanizmów wspópracy i włączenia lokalnych spoleczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.