Logo Stowarzyszenia LGD Doliny Samy

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy

1 lipca 2022r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy: Prezes Karolina Miarka i Skarbnik Ryszard Lubka oraz przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, w asyście radnych – Zofii Szalczyk i Jarosława Maciejewskiego oraz Dyrektor Departamentu PROW Izabeli Mroczek podpisali umowę przyznania pomocy dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  Kwota wsparcia wynosi 74.000,00 złotych. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na opracowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności na lata 2023-2027.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.dolinasamy.pl oraz mediów społecznościowych (https://www.facebook.com/dolinasamy) i aktywne uczestnictwo w tworzeniu tak ważnego dla naszego obszaru dokumentu.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności