Logo Stowarzyszenia LGD Doliny Samy

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy

   W dniu 01.06.2023 r. w sali Kuźni Pałacu Baborówko odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022, podjęto również uchwały: w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia, a także w sprawie przyjęcia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Udzielono absolutorium dla Zarządu za rok 2022.
   Wszystkim przybyłym na spotkanie serdecznie dziękujemy!

LSR_2023_2027

 Raport_z_realizacji_planu_włączenia_społeczności_zgodnie_z_opisem_procesu_przygotowania_LSR 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności