Logo Stowarzyszenia LGD Doliny Samy

Wyniki Naboru Wniosków – MiniGranty InicjatywLokalnych

14.04.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu MiniGranty InicjatywLokalnych organizowanego przez LGD Dolina Samy, która wybrała projekty do dofinansowania.

W ramach konkursu wpłynęło 12 wniosków.

Decyzją Komisji Konkursowej dofinansowanie otrzymało 10 projektów. Łączna kwota przyznanych środków to 5 000,00 zł.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

W sprawach formalno-organizacyjnych będziemy kontaktować się bezpośrednio z Wnioskodawcami, którzy otrzymali dofinansowanie.

LISTA_PROJEKTÓW_DOFINANSOWANYCH  

LISTA_PROJEKTÓW,_KTÓRE_NIE_UZYSKAŁY_DOFINANSOWANIA 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności